elzenhof.nl Kubb
Elzenhof
Inrichting
Inventaris
Ligging
Foto's
Links
Beschikbaarheid
Huurprijs
Verhuur
Een potje Kubb op het weilandje achter Elzenhof. Kubb is een middeleeuws gezelschapsspel uit Zweden. Sinds de herontdekking eind vorige eeuw is het weer erg populair geworden. In de rest van europa wordt het vooral op campings gespeeld. Wij hebben dit spel meegenomen uit Zweden en spelen het regelmatig op het eigen stukje weiland achter Elzenhof.

Korte spelomschrijving
Kubb is een gezelschapspel dat buiten wordt gespeeld met 2 tot 12 deelnemers. Iedereen kan meedoen, jong en oud. Het leent zich uitstekend voor een zonnige zomeravond. Het spel wordt gespeeld op een speelveld van minimaal 4 bij 6, maximaal 5 bij 10 meter. De grootte van het veld kan variŰren afhankelijk van het aantal deelnemers en niveau van de spelers. Het speelveld moet redelijk vlak en egaal zijn. Normaal wordt er gespeeld op een gras of gravel veld, maar op het strand kan het ook.

Het speelveld.
Het spelmateriaal is gemaakt van hout en bevat de volgende onderdelen:

 • 10 KUBBS (2) ongeveer 7x7 cm vierkant en 15 cm hoog,
 • 1 KONING (1) ongeveer 9x9 cm vierkant en 30 cm hoog,
 • 6 WERPSTOKKEN (3) ongeveer 44 mm in diameter en 30 cm lang,
 • 4 AFBAKENSTOKKEN (4) ongeveer 30 cm lang, om het speelveld af te bakenen.
In ons zomerhuis Elzenhof op Ameland bevindt zich natuurlijk een compleet Kubb spel!

De opstelling
Het speelveld wordt afgebakend door op iedere hoek een stok in de grond te prikken. De spelers worden verdeeld in twee teams en gaan achter hun basislijn (5) staan. Beide teams stellen hun eigen kubb's op hun basislijn tussen de afbakenstokken op. De koning staat op de middellijn in het midden van het veld. De middellijn verdeeld het speelveld in twee helften.

Het speelveld
koning Doel van het spel is om te winnen door de koning om te gooien. Maar eerst moeten alle kubb's van de tegenstander veroverd worden. Het team dat als eerste alle kubb's van de tegenstander heeft omgegooid en daarna de koning omver werpt heeft het spel gewonnen.

Loot wie er mag beginnen. Het team dat mag beginnen verdeelt de werpstokken onder elkaar. Van achter de eigen basislijn probeert het team zoveel mogelijk kubb's op de basislijn van de tegenstander omver te werpen. Als dat gelukt is moet de tegenstander alle omgevallen kubb's over de middellijn, in de helft van de beginner werpen. Deze kubb's zijn veroverd en moeten als alle kubbs geworpen en geldig terecht gekomen zijn rechtop gezet worden. Het is daarbij mogelijk kubbs in of uit te stoten. Als een kubb niet over de middellijn komt moet die overnieuw geworpen worden. Ook als een kubb over de zijlijn vliegt moet die overnieuw geworpen worden. Vliegt een kubb over de basislijn van de tegenstander dat wordt die op de basislijn opgesteld. Mislukt het werpen van een kubb voor de tweede keer dan mag de tegenstander die op een plaats naar keuze plaatsen doch niet dichter bij de koning of een afbakenstok dan de lengte van een werpstok.

Kubbs worden worden overeind gekanteld, in een richting naar keuze. De kubb moet wel zo worden neergezet dat hij in is. Een kubb is in als meer dan de helft van het grondvlak in is. Wordt een veldkubb omgeworpen, dan moet deze overeind gekanteld worden op de plek waar deze tot stilstand komt.

Als alle kubb's geworpen en opgesteld zijn is de tegenstander aan de beurt. Ze proberen met de zes werpstokken zoveel mogelijk kubb's terug te veroveren.

Zij moeten eerst de kubb's die het veld van de tegenstander staan (veldkubbs) omver werpen, voor zij op de kubb's op de basislijn (basiskubbs) mogen mikken. Als een basiskubb wordt omgeworpen voordat alle veldkubbs zijn omgeworpen, dan moet deze weer neergezet worden op de basislijn.

Zo gaat het spel door waarbij steeds de omgeworpen kubb's over de middellijn geworpen en opgericht worden voor een team weer aan de beurt is.

Mocht het gebeuren dat een team aan de beurt komt terwijl er nog kubb's in hun veld staan dan mogen zij de werpstokken in plaats van achter de basislijn van achter de denkbeeldige lijn door de voorste overgebleven veldkubb werpen. Dit is de kubb waarvan de denkbeeldige lijn het dichtst bij de koning loopt!

Als alle kubbs van de tegenstander omgeworpen zijn moet de koning omgeworpen worden om het spel te winnen. Om te kunnen winnen is het dus van belang een werpstok te sparen om de koning omver te kunnen gooien.

Overige spelregels

 • Kubb's en werpstokken mogen alleen onderhands en rechtuit worden gegooid.
 • Een werpstok mag niet als een helikopter worden gegooid. (geen helikopterworp)
 • Kubb's worden altijd gegooid van achter de basislijn met beide voeten binnen de zijlijnen.
 • Gooien naar de koning wordt altijd gedaan van achter de basislijn.
 • Een kubb die omgegooid is en weer overeind komt telt als gevallen.
 • Bij het gooien moeten beide voeten achter de basislijn of achter de achterste kubb en binnen de zijlijnen blijven staan.
 • Het niet gooiende team moet minstens twee meter achter hun basislijn gaan staan.
 • Een team dat per ongeluk de koning omgooit heeft meteen verloren.
 • Een eigen kubb welke per ongeluk omgegooid of omver gelopen wordt blijft liggen en geldt als treffer voor de tegenstander.
 • U kunt ook bepalen wie er mag beginnen door te kijken welk team een werpstok het dichtst bij de koning kan werpen.
Varianten
Er zijn vele varianten van de spelregels te vinden op internet, campings en in dozen Kubb. Hier een variant die wij veel hanteren:
U kunt de regel laten vallen dat eerst alle veldkubbs omgeworpen moeten zijn voor op de kubb's op de basislijn mag worden gemikt. Daarbij is het gebruikelijk om pas van achter de voorste overgebleven veldkubb te mogen werpen als u geen basiskubbs meer heeft. Eventueel kunt u daarbij ook nog de -achterste- overgebleven kubb hanteren. Maar het werpen op de basiskubbs -altijd- vanaf de basislijn doen.

Informatie verhuur: Foka Vonck, +31 (0)50 5032389, info@elzenhof.nl.